Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật Trang Web Xemtuvi360.com

Mục đích và Phạm vi Áp dụng

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng trang xemtuvi360.com về cách thức, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân của họ.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Loại thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin mà người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản, tương tác với các dịch vụ tử vi hoặc thông qua các cuộc khảo sát. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, và thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tử vi.

Mục đích thu thập

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp và cải thiện các dịch vụ tử vi, hỗ trợ khách hàng, gửi thông báo về các dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi, và nghiên cứu thị trường.

Bảo Mật Thông Tin

Biện pháp bảo vệ

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và hành chính phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự mất mát, truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ, hoặc phá hủy.

Chia sẻ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được chia sẻ với bên thứ ba khi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hoặc khi pháp luật yêu cầu. Mọi bên thứ ba liên quan đều phải tuân thủ chính sách bảo mật này và các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quyền Lợi của Người Dùng

Truy cập và chỉnh sửa

Người dùng có quyền truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình.

Từ chối nhận thông tin

Người dùng có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo hoặc thông báo từ trang web.

Cập Nhật Chính Sách

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi về quy định pháp luật hoặc cách thức hoạt động của trang web. Người dùng sẽ được thông báo về các cập nhật quan trọng.

Liên Hệ và Góp Ý

Mọi thắc mắc hoặc góp ý liên quan đến chính sách bảo mật xin liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ

Bằng việc sử dụng trang web, người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong chính sách bảo mật này.